In drie stappen naar een geslaagde toekomst

 

Dit boek gaat over niets anders dan jouw leven.

Leef je of word je geleefd. Welke patronen houd  je in stand, hoe bouw jij stress op.

Leef je droom

ISBN: 90 5594 344 4
Auteurs Jörg Knoblauch, Johannes Hüger & Marcus Mockler

Volg de drie stappen die in het boek beschreven staan en ontdek:

  •           Jouw potentieel. Wie ben ik, wat kan ik, wat stimuleert mij, wat fascineert mij?
  •           Hoe je richting bepaalt
  •           Hoe je offensief inzet

Eindelijk kun je jouw idealen en dromen die je al zo lang koestert gaan verwerkelijken!

Stapsgewijs krijg je handreikingen hoe jij richting kunt geven aan jouw leven. Op een luchtige wijze en met humor krijg je een spiegel voorgehouden hoe je dat tot nu toe hebt gedaan. Hoe je zelf de verantwoordelijkheid voor je leven en je werk kunt nemen.

Hoe? Door de oefeningen die je al lezend tegenkomt in te vullen. Ze helpen je om weer tijd te krijgen en om na te kunnen denken welke volgende stap het meest effectief is voor jouw leven. Je leert los te komen van gebrek aan tijd en het gevoel van druk, druk, druk.

‘Leef je leven’ daagt je uit om als het ware in een helikopter te stappen en je leven vanuit adelaarsperspectief te bekijken. Je ziet gebieden die er prachtig uitzien, die je hart sneller laten kloppen – en streken waarvan je het bestaan liever zou ontkennen.

De vraag word je voorgelegd; ‘wat is belangrijker?’ Gewoon doorgaan op de oude weg of regelmatig een redelijke hoeveelheid tijd nemen om je te (her)oriënteren?

De antwoorden die je vindt, mede door de oefeningen in het boek te maken, zorgen er voor dat je jouw levenspad gaat lopen. Jouw droom die werkelijkheid mag worden?

Victor Frankl zei al: ‘wat wij als taak en doel voor ons leven zien, zit al in ons. We moeten het alleen blootleggen en herkennen.

Doel van ‘Leef je droom’ is om droombeelden en realiteit bij elkaar te brengen zodat jouw leven in harmonie geleefd kan worden.

Ik gun het je omdat ik zelf heb mogen ervaren hoe fijn het is om mijn droom uit te werken, namelijk een website hebben waar veel informatie op gezet kan worden over stresspreventie en stressreductie voor mensen die werk, privé en/of mantelzorg combineren.