Een warme jas. Mantelzorg onder de aandacht

Voor Mantelzorgers ISBN 978 94 6250 0396 Auteur: Ineke Ludikhuize   Wist je dat het woord Mantelzorg bedacht is begin jaren ’70? Prof. J.C.M.Hattinga Verschure beschreef zijn definitie van mantelzorg alsvolgt: “Zorg in een kleine groep, waarin de leden in een...

Moeder, wanneer ga je nu eens dood

Als de zorg voor je ouders een beproeving wordt ISBN 9789045025292 Auteur: Martina Rosenberg is schrijver en journalist. Na een langdurig verblijf in het buitenland keerde ze met haar familie terug naar Duitsland en haar ouderlijk huis. Ze studeerde marketing en...